Wacławice, 11.09.2018r.

OGŁOSZENIE

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wacławicach, Wacławice 39, 37-717 Kaszyce informuje, że na ogłoszone w dniu 03.09.2018r. zapytanie ofertowe w sprawie wykonania usługi polegającej na termomodernizacji budynku kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wacławicach – Etap II, obejmującej modernizację systemu grzewczego, do tutejszego Urzędu Parafialnego do dnia 10.10.2018r., do godz. 12.00, wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała wszystkie stawiane Wykonawcy wymogi. Ofertę tę złożyła firma Dariusz Tejchman, Wysoka 239, 37-100 Łańcut. Wartość złożonej oferty wyniosła:
a) 44 036,59 zł netto,
b) 10 128,41 zł VAT,
c) 54 165,00 zł brutto.
W związku z powyższym Parafia dokonała wyboru wyżej wspomnianej oferty.

Ks. Andrzej Stopyra
Proboszcz Parafii