Krąg Biblijny

„Krąg Biblijny” w naszej parafii zapoczątkował ks. Stanisław Haręzga, profesor Seminarium Duchownego w Przemyślu. Na zaproszenie ks. proboszcza Andrzeja Stopyry, w niedzielę 20 stycznia 2019 roku, we wszystkich kościołach: w Wacławicach, Hnatkowicach i Drohojowie, głosił kazania na temat Pisma św. Zachęcał, aby poprzez rozważanie Słowa Bożego w grupach modlitewnych, głębiej poznawać Boga, Jego mądrość i miłosierdzie, a także poznawać prawdę o sobie samym. Dziś istnieją dwie grupy biblijne: jedna przy kościele w Wacławicach (7 osób) i druga przy kościele w Hnatkowicach (11 osób). Opiekunem jest ks. proboszcz Andrzej Stopyra.

Spotkania prowadzone są metodą „Lectio divina” – (duchowe czytanie), pochylając się nad fragmentem niedzielnej Ewangelii.

„Lectio divina” opiera się na czterech etapach modlitwy słowem Bożym:

Lectio (Czytanie): Czytaj z wiarą i uważnie, święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. 

Meditatio (Medytacja): Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

 Oratio (Modlitwa): Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. 

Contemplatio (Kontemplacja): Ważniejsza od słów naszej modlitwy staje się obecność Boga i Jego słowa w naszym życiu, trwanie przed Nim i przy Nim. Spotkanie z Biblią ma nas mobilizować do Actio – czyli do życia i działania wg Ewangelii.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb