Legion Maryi

Legion Maryi jest Stowarzyszeniem ludzi świeckich, którego celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

W świecie Legion Maryi istnieje od 1921 roku, w Polsce zaś od lat 80-tych XX wieku.

W Metropolii Przemyskiej na Zamojszczyźnie od samego początku Legionowi Maryi towarzyszy ks. prałat Zdzisław Ciżmiński. Dzięki zaangażowaniu się w to dzieło ks. prałata Aleksandra Kustry byłego proboszcza kolegiaty jarosławskiej powstała Kuria Matki Bożej Panny Wiernej Jarosławiu. Do niej należy Prezydium Legionu Maryi istniejące przy naszej parafii od 2001 roku. Pierwszym opiekunem tej wspólnoty był ks. Kazimierz Kopeć. Obecnie Legion Maryi liczy 8 członków aktywnych i 4 wspierających.

Spotkania Legionu Maryi odbywają się w każdy poniedziałek. Przewodniczy im ks. proboszcz Andrzej Stopyra. Legioniści biorą aktywny udział w życiu parafii, podejmując następujące działania: apostolat Cudownego Medalika, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, przynależność do Żywego Różańca, modlitwa w intencji kapłanów poprzez tworzenie „Margaretek”, prowadzenie Różańca ku czci Matki Bożej Bolesnej w każdy poniedziałek, udział w nabożeństwach różańcowych, procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Uczestniczą w rejonowych dniach skupienia Legionu, w spotkaniach opłatkowych, w „acies”. Co roku we wrześniu Członkowie Wspólnoty uczestniczą w Ogólnopolskiej pielgrzymce Legionu Maryi do Częstochowy Podczas poniedziałkowych spotkań modlimy się także o nowych członków Legionu Maryi przy naszej parafii.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb