Łańcuch Apostolskiej Miłości

Łańcuch Apostolskiej Miłości jest Ruchem Katolickim, który na wzór św. Matki Teresy z Kalkuty pragnie opasać apostolską miłością chorych, cierpiących i starszych z młodymi oraz kapłanami – duszpasterzami młodzieży. W Archidiecezji Przemyskiej powstał około 1988 roku z inicjatywy ks. prałata Franciszka Rząsy, który pracując w duszpasterstwie młodzieży, a także z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu chciał tym osobom zapewnić zaplecze modlitewne, aby w ten sposób mogli z Bożą pomocą realizować swoje powołanie.

Aby stać się żywym ogniwem Łańcucha Apostolskiej Miłości należy wypełnić podstawowe warunki:

  • przyjąć cierpienie z rąk Boga z poddaniem się Jego woli,
  • znosić cierpienia w zjednoczeniu z Męką Chrystusa,
  • ofiarować swe cierpienia za zbawienie świata i przybliżenie Królestwa Bożego,
  • polecać Bogu Archidiecezję, szczególnie wychowawców, duszpasterzy młodzieży, misjonarzy a przede wszystkim młodzież najbardziej zagrożoną, i w miarę możliwości odmawiać codziennie modlitwę w tej intencji.

Od kilku lat w naszej parafii istnieje również Wspólnota „Łańcuch Apostolskiej Miłości”, licząca 20 osób. Może i ty pragniesz stać się żywym ogniwem Łańcucha Apostolskiej Miłości. Zapraszamy.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb