Chór „Testimonium”

Od 2012 r. działa chór „Testimonium” założony z inicjatywy kilku parafian. Pierwszym dyrygentem był Pan Julian Dubanik. Od 2013 r. funkcję tę przejął Pan organista Bartłomiej Kalinowski. Obecnie chór liczy około 27 osób pochodzących z Hnatkowic, Trójczyc i Wacławic. W ciągu całego roku podczas prób członkowie chóru doskonalą swoje umiejętności poszerzając repertuar. Chór „Testiminium” bierze udział w uroczystościach i nabożeństwach parafialnych, a także w corocznym koncercie kolęd w Gminie Orły.

25 stycznia 2020 roku odbył się koncert kolęd w kościele w Wacławicach. Udział wzięły chóry parafialne z Kaszyc, Kosienic, Wyszatyc i Wacławic. Chcąc, by chór mógł dalej działać i rozwijać się, mile widziani są nowi kandydaci, zwłaszcza młodzi.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb