Róże Różańcowe

Parafia pw. N M Panny Królowej Polski

Przy kościele parafialnym w Wacławicach 13 Róż Różańcowych:

Róże żeńskie pw.:

 1. Św. Anny
 2. Św. Faustyny
 3. Św. Teresy z Avila
 4. Św. Weroniki
 5. Niepokalanego Poczęcia N M Panny
 6. Św. Jana Pawła II
 7. Matki Bożej Królowej Polski
 8. Św. Rity
 9. Św. Agaty
 10. Św. Barbary

Róże męskie:

 1. Św. Józefa
 2. Św. Jana Chrzciciela
 3. Św. Jana Pawła II

Przy kościele filialnym w Hnatkowicach 7 Róż Różańcowych:

Róże żeńskie:

 1. Narodzenia N M Panny
 2. Św. Rity
 3. Św. Zyty
 4. Św. Marty
 5. Błogosławionej Karoliny Kozkówny

Róże męskie:

 1. Św. Jana Pawła II
 2. Św. Izydora

Parafia pw. M B Częstochowskiej

Przy kościele parafialnym w Drohojowie 5 Róż Różańcowych:

Róże żeńskie pw.:

 1. Św. Marii Magdaleny
 2. Św. Anny
 3. Św. Faustyny
 4. Św. Teresy

Róża męska:

 1. Św. Józefa

W I niedzielę miesiąca przed Mszą św. wspólny różaniec członków Żywego Różańca:

w Wacławicach – godz. 7.00.
w Hnatkowicach – godz. 8.15
w Drohojowie – godz. 9.30

Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. W tym dniu członkowie Róż Różańcowych otrzymują teksty intencji modlitewnych wyznaczonych przez papieża, jak również teksty intencji diecezjalnych. W ten sposób członkowie Żywego Różańca obejmują modlitwą cały Kościół powszechny, jak i Kościół lokalny.

Obowiązkiem członków Róż Różańcowych :

 1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
 2. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych (majowe, październikowe, I soboty miesiąca, nabożeństwa fatimskie);
 3. Rozszerzanie czci Maryi poprzez przykład życia i działalność apostolską;
 4. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła;
 5. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz modlitwa za zmarłych członków róży różańcowej.

W związku z tym, że niektóre róże są niekompletne, prośba także do młodych o włączenie się w tę formę modlitwy i uczestniczenia w życiu Kościoła.

Kilka informacji o Żywym Różańcu.

Początki Żywego Różańca sięgają roku 1826. Założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary Paulina Jaricot pragnęła ożywić modlitwę różańcową. Zaczęła organizować „piętnastki”- grupy 15 osób, z których każda zobowiązywała się do rozważania i odmawiania jednej tajemnicy dziennie, otrzymanej drogą losowania. W ten sposób członkowie Żywego Różańczjednoczyli się w modlitwie ze wszystkimi ludami świata.

Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI już po 6 latach od jego założenia. Założycielka Sługa Boża Paulina Jaricot ( 1799-1862) urodziła się 22 lipca 1799 r. w Lyonie we Francji. W wieku 17 lat złożyła prywatny ślub czystości. Dzięki bratu Fileasowi, który przygotowywał się do pracy misyjnej w Chinach, otrzymywała informacje o misjach i szukała sposobu, aby zaangażować katolików w pomoc misjom. Zaczęła tworzyć grupy złożone z dziesięciu osób . Każdy członek miał obowiązek codziennej modlitwy i niewielkiej, cotygodniowej ofiary. W dniu 3 maja 1822 r. oficjalnie przyjęto taki system pomocy misjom: „Jesteśmy katolikami, więc nie powinniśmy pomagać takiej czy innej misji, ale wszystkim misjom świata”. Był to początek Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Dla ożywienia wiary we Francji w 1826 r. Paulina Jaricot utworzyła Żywy Różaniec. Zaangażowała się także w społeczne problemy klasy robotniczej. Na skutek oszustwa utraciła cały majątek. Zmarła w ubóstwie i całkowitym opuszczeniu 9 stycznia 1862 r. ze słowami: „Maryjo! Matko moja! Cała jestem Twoja!”. Sto lat później papież Jan XXIII podpisał dekret stwierdzający heroiczność cnót Pauliny Jaricot.

W dniu 16 października 2002 roku św. Jan Paweł II, ogłaszając Rok Różańca wystosował do wszystkich wiernych List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. Tym właśnie dokumentem papież wprowadził do różańca nowe tajemnice – Światła, a także szczegółowo wyjaśnił jak wielką wartość ma modlitwa różańcowa i objaśnił jak ją praktykować. 

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb