Pierwsze Czwartki Miesiąca

Czwartek to dzień poświęcony Eucharystii i Kapłaństwu – sakramentom ustanowionym przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. W tym dniu przypominamy sobie o tym, co wydarzyło się w Wielki Czwartek i dziękujemy za największy z cudów, jakim jest Eucharystia, prawdziwy Bóg jest obecny wśród nas pod postaciami chleba i wina. Dziękujemy za cały Kościół Chrystusowy, za kapłanów, których Chrystus tak jak apostołów ciągle powołuje do głoszenia Ewangelii i sprawowania sakramentów św. w trosce o nasze zbawienie. Jest to także dzień szczególnych modlitw o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

W praktyce najlepszym przeżyciem tego dnia jest uczestnictwo we Mszy św., przyjęcie komunii świętej w duchu dziękczynienia za otrzymane dary oraz w intencji tych, którzy z różnych powodów nie mają dostępu do Mszy Świętej lub zaniedbali praktykę częstej Komunii św.

Warto też poświęcić chwilę czasu na indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu przed każdą Mszą św.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego w nr 2628 czytamy: „Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył, oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed „Królem chwały” (Ps 24, 9-10) i pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest „zawsze większy” . Adoracja trzykroć świętego i miłowanego ponad wszystko Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje pewność naszym błaganiom”.

W naszych parafiach mamy możliwość uczestniczenia w Adoracji Najświętszego Sakramentu w następujące dni:

  • W kościele w Drohojowie – w każdą środę tygodnia i pierwszy piątek miesiąca pół godziny przed Mszą Świętą.
  • W kościele w Wacławicach – w każdy wtorek tygodnia i pierwszy czwartek miesiąca pół godziny przed Mszą Świętą oraz w pierwszy piątek miesiąca godzinę przed Mszą Świętą.
  • W kościele filialnym w Hnatkowicach – w każdy czwartek tygodnia pół godziny przed Mszą Świętą oraz każdy pierwszy czwartek miesiąca godzinę przed Mszą Świętą.

Źródło: http://michalici.pl/blog/nabozenstwo-pierwszych-czwartkow-miesiaca

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb