Ruch Apostolstwa Młodzieży

Ruch Apostolstwa Młodzieży to wspólnota, która łączy młodych ludzi chcących świadczyć swoim życiem o Jezusie. Powstawała w latach 70. z inicjatywy św. Jana Pawła II.

W naszej parafii młodzież raz w tygodniu wspólnie uczestniczy we Mszy Świętej, a następnie spotyka się, aby pogłebić swoją wiarę, a także uwielbić Boga. Spotkania te przybierają rożną formę: omawiane są fragmenty Pisma Świętego, prowadzona jest dyskusja na dany temat czy też młodzież wspólnie ogląda film o tematyce chrześcijańskiej. Wspólnota jest wsparciem. Każdy jest w niej równie ważny i wnosi coś od siebie. Dla wielu członków spotkania są nieodłączną częścią życia.

Ruch Apostolstwa Młodzieży w naszej parafii istnieje już wiele lat. W tym czasie organizował wiele akcji. Było to między innymi rozprowadzanie zniczy na Wszystkich Świętych, coroczne jasełka, wyjazdy na rekolekcje czy nawet poranek Wielkanocny. Każdego roku organizowana jest wigilia dla wszystkich członków. Bycie częścią tej wspólnoty jest naprawdę niesamowitym przeżyciem.

Serdecznie zapraszamy młodzież, począwszy od 6 klasy szkoły podstawowej do tworzenia wspaniałego dzieła rozpoczętego wiele lat temu przez Świętego Jana Pawła II!

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb