Ogłoszenie

with Brak komentarzy

Wacławice, 08.11.2017r.

OGŁOSZENIE

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wacławicach, Wacławice 39, 37-717 Kaszyce informuje, że na ogłoszone w dniu 30.10.2017r. zapytanie ofertowe w sprawie wykonania usługi polegającej na wymianie stolarki okiennej w budynku Kościoła Parafialnego w Wacławicach, do tutejszego Urzędu Parafialnego do dnia 06.11.2017, do godz. 12.00, wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała wszystkie stawiane Wykonawcy wymogi. Ofertę tę złożyła firma REM II Sp. z o.o., ul. Nestora 1, 37-700 Przemyśl. Wartość złożonej oferty wyniosła:
a) 13 000,00 zł netto,
b) 2 990,00 zł VAT,
c) 15 990,00 zł brutto.
W związku z powyższym Parafia dokonała wyboru wyżej wspomnianej oferty.

Ks. Andrzej Stopyra
Proboszcz Parafii